havoc logo blauw met gele acthergrond smal

Vertrouwenspersoon HaVoC

ertrouwenspersoon binnen HaVoC is Ineke de Bruijn.
Telefoonnummer: 06-29338376, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom een vertrouwenspersoon binnen HaVoC?
Mensen en kinderen doen vaak dingen samen, zoals samen werken, samen leren of samen sporten; het is helaas zo dat samen iets (moeten) doen soms leidt tot grensoverschrijdend gedrag zoals onderlinge pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of geweld.

§ Pesten:
Elk gedrag in de vorm van gedragingen, woorden of gebaren met als doel de ander te kwetsen, te kleineren of op een andere manier voor de ander een vijandige kwetsende omgeving te creëren. 

§ Geweld:
Het psychisch of fysisch lastigvallen, aanvallen of bedreigen van een ander persoon. 

§ Ongewenst seksueel gedrag:
Het gaat hier om ongewenst gedrag van seksuele aard, of elk ander op geslacht gebaseerd gedrag, dat afbreuk doet aan de waardigheid van de betrokkene. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, dat de betrokkene als onaangenaam ervaart. Zelden zal het hier aanranding betreffen, we hebben het hier meestal over opmerkingen, verzoeken, aanrakingen, zelfs een manier van kijken.
Grensoverschrijdend gedrag kan een één keer gebeuren, maar het kan zich ook gedurende een lange periode bij herhaling blijven voordoen. 

Grensoverschrijdend gedrag maakt meer kapot dan je denkt.
Het is heel aangenaam te sporten in een sfeer van wederzijdse sympathie en respect. Wanneer echter het gedrag eenzijdig ongewenst wordt, verziekt dat de sfeer en loopt de samenwerking mank. De gevolgen zijn vaak verstrekkend: je presteert minder, je bent vaker ziek, je gaat je depressief voelen en vaak heeft dit hele gebeuren een aanzienlijke impact op jouw privé-leven. 

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, in de persoon van Ineke de Bruijn, wil HaVoC duidelijk maken dat grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging niet geduld wordt. 

Als vertrouwenspersoon heeft Ineke o.a. tot taak met name kinderen die last hebben van dergelijk gedrag te helpen zoeken naar een oplossing. De ideale oplossing is deze waarbij het ongewenst gedrag stopt en het kind geen nadelige gevolgen ondervinden van de actie, ondernomen door de vertrouwenspersoon. 

Het is vaak niet gemakkelijk om je probleem aan te kaarten:
§ Veel vormen van grensoverschrijdend gedrag lijken zo banaal dat niemand erover spreekt. Je denkt dat het normaal is, dat je wat sterker moet zijn. 
§ Je bent bang; bang om niet geloofd te worden, bang om zelf de schuld te krijgen, bang om de sfeer te verpesten, bang voor represailles. 
De vertrouwenspersoon staat 100% achter je.
Bij de vertrouwenspersoon kun je als lid van HaVoC je verhaal kwijt en kun je samen naar een oplossing zoeken. De vertrouwenspersoon zal bovendien alles wat je vertelt vertrouwelijk behandelen en nooit stappen ondernemen, voordat deze met je besproken zijn en jij je toestemming daaraan gegeven hebt. Kortom: je houdt zelf volledig de touwtjes in handen. 

Werkwijze:
§ In eerste instantie tracht de vertrouwenspersoon zich een beeld te vormen van de situatie: wat vindt de betrokkene storend, waarom doet iemand zo, wat zijn de gevolgen voor de betrokkene? 
§ Daarna worden er enkele strategieën doorlopen, bijvoorbeeld assertief duidelijk maken waar de grenzen liggen. 
§ Vaak is het zeer efficiënt, wanneer de vertrouwenspersoon de aangeklaagde aanspreekt . In 70% van de gevallen van grensoverschrijdend gedrag houdt het ongewenste gedrag daarmee op. De persoon in kwestie besefte misschien niet dat de betrokkene het storend vond, had niet begrepen dat zijn/haar gedrag grensoverschrijdend was en zal daar in de toekomst rekening mee houden. Of, deze persoon wist wel degelijk waar hij of zij mee bezig was en stopt daar mee nu anderen ervan op de hoogte zijn. 
§ Indien er op deze informele manier geen resultaat kan geboekt worden, zal de vertrouwenspersoon met betrokkene nagaan of het zinvol is om formeel klacht in te dienen. 
Er bestaan geen pasklare oplossingen voor elke klacht. Bij het overwegen van de verschillende stappen zal de vertrouwenspersoon met de betrokkene bekijken welke de voor- en nadelen zijn en uitzoeken welke weg het meeste kans op slagen heeft. 

Om pesten zo veel mogelijk te voorkomen, en als het gesignaleerd wordt, zo snel mogelijk op de goede manier te kunnen reageren, heeft de vorige vertrouwenspersoon Renee v/d Groes een protocol tegen pesten opgesteld. Het protocol is hier te downloaden.