HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

Sponsoring

Volleybalvereniging HaVoC beschikt voor de komende jaren over een ambitieus volleybalprogramma waarbij voor de jeugd, door professionele training, een goede basis wordt gelegd voor verdere ontwikkeling van het volleybal.

De vereniging geeft daarom de prioriteit aan de jeugd, onder het motto:

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'.

Een dergelijk opleidingsprogramma kost echter veel geld. Geld dat de vereniging verkrijgt uit de contributiegelden, subsidiëring door de gemeente en geld uit de opbrengsten van vele activiteiten die HaVoC jaarlijks organiseert.

Er zijn verschillende mogelijkheden van sponsoring zoals: teamsponsoring, advertentiesponsoring, bordsponsoring en evenementensponsoring.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de sponsorcommissie: sponsoring@vc-havoc.com