HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

1953: Oprichting Heren-volleybalclub

1953: Oprichting Heren-volleybalclub
Op zondag 12 juli 1953 werd in Haps voor het eerst een herenvolleybalvereniging opgericht. En een maand later op 23 augustus 1953 speelde de club haar eerste officiële wedstrijden tegen Oeffelt op het oude gemeentelijke sportpark. Beide Hapse pastores, het gemeentebestuur en deputaties van bijna alle Hapse verenigingen waren met vele anderen aanwezig. De reclame-machinerie werd in die jaren welbewust en nadrukkelijk steeds in gang gehouden! Het werden toen twee wedstrijden: de eerste was met 2-3 voor Oeffelt, de tweede met 2-1 voor Haps. De bevolking was warm gedraaid voor deze vorm van sport dankzij de eerste volleybalacteurs in die eerste wedstrijd: Peter van Daal, Cor van de Lokkant, Hens en Ted Verschuren, Rudi Hurkens en Sjef Thijssen, met als reserves: Jan Zonnenberg, Gerrit van Raaij en Henk van Daal. Het werd op die middag de start van een geweldige reeks wedstrijden en toernooien,waarin met veel plaatsen uit Brabant, Limburg en Gelderland uiterst hartelijke relaties ontstonden. Bijzondere vriendschapsbanden bestonden in die eerste tijd met het Millse Smash, de Gennepese Flamingo's, Oeffelt, RBS en de politievolleybalclub uit Boxmeer en het Venlose TVS uit de tuinderswereld aldaar. Ook de Ambonnezenteams uit Gennep, Well, en Blerick kregen in Haps altijd een uiterst warm onthaal, met hun spelstijl stalen zij niet altijd de punten, maar wel steeds de show!

1954: Oprichting Dames-volleybalclub
Op 2 juni 1954 werd de zelfstandige damesvolleybalclub opgericht. Zij startte met 16 leden onder bestuur van voorzitster Joop Verhoeven, secretaresse Riet Hendriks en de bestuursleden Emmy Arts, Nellie Kroef, en Betty van Daal. Nadat op 14 september 1954 de damesgymnastiekvereniging was opgegaan in de volleybalvereniging, speelde de dames hun eerste officiële wedstrijden op 25 september 1954 in Uden tegen Smash-Mill, Oss en Uden. De eerste set werd een verdienstelijk gelijkspel (1-1), de twee andere gingen verloren.

1954: Eerste Hapse Heren-volleybaltoernooi
Op 13 juni 1954 vond in Haps het eerste volleybaltoernooi in deze streken plaats. Met 12 teams uit de regio, in die opkomstperiode een groot toernooi, overigens uitsluitend herenteams. Er werd nog nauwelijks door dames gevolleyd. Om dat te stimuleren werd in de pauze van het eerste Hapse toernooi een opluisteringswedstrijd gespeeld door 2 damesteams van Smash uit Mill. Het doel werd bereikt: de dames gingen zich in de streek op dit gebied roeren. Ook in Haps gaf dat de 10 dagen eerder opgerichte zelfstandige damesvolleybalclub een flinke duw. 

1955: Oprichting R.K. Volleyclub Haps
Op 28 maart 1955 ging de dames volleybalclub al een fusie aan met de in 1953 opgerichte herenclub. Eén verenging dus, zo hoort dat. In Haps deed men daar niet moeilijk over. In dat fusiejaar telde de R.K. Volleyclub Haps 49 seniorenleden, waarvan er toen ruim 20% in het bestuur zaten: 5 dames en 5 heren. Dat compromis van de fusie werd tijdens de jaarvergadering van 15 februari 1957 gladgestreken. Vanaf dat moment 5 bestuursleden: voorzitter Ted Verschuren, vice-voorzitster Joop Verhoeven, secretaris Sjef Thijssen en de bestuursleden Emmy Arts en Jan Verhoeven. Zij bestuurden 28 heren en 27 dames. 

1954: Veldverlichting in de winter
In diezelfde periode stelde het gemeentebestuur ten behoeve van de volleybalsport drie vaste velden in het sportpark beschikbaar. Haps beschikte niet over een sportzaal, zo min overigens als vele andere zusterverenigingen elders. Dat voelde men ook niet als een probleem, integendeel: in 1955 organiseerde de vereniging een heuse veldverlichting, over de kwaliteit waarvan de sporter van nu wellicht het zijne denkt. Maar Haps kon als enige in de streek ook 's winters sporten buiten doorspelen en dat gebeurde ook! Kom daar nu maar eens op! Wel leidde de verlichting tot het einde van de winterontspanningsvereniging, die in het najaar 1953 was opgezet om de club ook 's winters bij elkaar te houden. Die ontspanningsvereniging, waarbij ook niet-volleyballers werden toegelaten, telde 32 senioren- en 17 juniorenleden en hield zich wekelijks in de zaal van Mies Hermans (nu Gerrit Hendriks) bezig met tafeltennis, sjoelbak, dammen, ringspelen, kaarten e.d. 
Op 2 januari 1954 speelde Haps zijn eerste indoor-wedstrijd in de HBS te Boxmeer tegen een schoolteam van de toenmalige HBS (nu VWO)  : het viel niet mee, verlies 3-0. De algemene klacht: de zaal was niet hoog en breed genoeg en het geluid kaatste teveel terug, typische reacties van buitensporters! Overigens, en dat was in het spel en de uitslag te merken, had dat team permanent een vaste coach in de sportleraar van die school, een luxe, waarvan men in Haps in die tijd alleen maar kon dromen!