HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

1969-1977

1969: Oprichting APPA'69
Een stilte, die eerst in april 1969 werd doorbroken toen de zaak nieuw leven werd ingeblazen onder de naam APPA'69, eerst onder voorzitterschap van mej. R. Reijs, enkele maanden later opgevolgd door mej. J. Nabuurs. Het eerste jaar daarop legden de dames in de 3e klasse B Oost-Brabant meteen beslag op de kampioenstitel. De basiskwaliteit van 15 jaar volleybal was er kennelijk nog! 

1973: Oprichting Energo-Haps
Dat leek voor betreft de stabiliteit ondanks 58 leden in 1970 echter nog niet het geval, die kwam er weer toen sterkere schouders werden geplaatst onder het initiatief, dat in 1973 onder de naam Energo-Haps de bestaande Hapse volleybalvereniging opleverde! Op 28 mei 1973 werd er door de voorzitter van Energo-Beers, de heer J. Gerrits, contact opgenomen met de Jeugd- en Jongeren raad van Haps om te komen tot een heroprichting van een volleybalvereniging. Toen bleek dat er genoeg belangstelling was, werd er door de heer Gerrits en de inititiatiefnemers (Jan van Gulick, Jan Roelofsen, Frans Koreman, Ton van Raaij en Theo Janssen) een oprichtingsvergadering gehouden op zondag 28 oktober 1973. Er werd gestart met 35 leden, welke verdeeld waren over 2 meisjesgroepen, 1 jongensgroep en 1 recreantengroep. Deze recreanten spelen nog steeds met grote vreugde op de woensdagavond. In het eerste verenigingsjaar werd er niet aan de competitie deelgenomen. Wel trainde men intensief en speelde men regelmatig oefenwedstrijden. De technische leiding was in handen van Hermien van Bree en Theo Janssen. In dit eerste jaar nam onze vereniging de oliebollenaktie over, waarmee APPA'69 succesvol gestart was. Van de zijde van het Oranjecomité werd onze vereniging benaderd om in het kader van de Oranjefeesten een volleybaltoernooi te organiseren. Dit bleek een zeer groot succes te zijn, wat blijkt uit het feit dat dit Oranjetoernooi uitgegroeid is tot een plaatselijke traditie. Elk jaar nemen steeds families, buurtverenigingen, en gelegenheidsteams hieraan deel.
On 1973 fuseerde Haps met Energo-Beers, met Activia uit St. Anthonis en Chicopee te Cuijk werd de sponsor van deze grote club. Men ging spelen onder de naam Chicopee AEC. Er werd een sectie hoofdteams gevormd met een hoofdbestuur. Daaronder ressorteerden de secties AEC Beers, St. Anthonis en ook Haps. Haps ging in deze periode door het leven als Energo-Haps. Drie jaar lang draaide de vereniging onder de naam Chicopee AEC. Er werden grote successen geboekt.
Na een jaar hard trainen kon er in het seizoen '74-'75 met 3 teams aan de competitie deelgenomen worden. Aan het einde van dit seizoen moest de vereniging helaas afscheid nemen van Hermien van Bree, die haar trainingen voor club- en nationale team niet meer kon combineren met het geven van trainingen in Haps. Mede dankzij haar inspanningen werden de volgende resultaten geboekt in de competitie: het eerste damesteam behaalde een tweede plaats in de 3e klasse en promoveerde naar de 2e klasse, terwijl het jongensteam ongeslagen kampioen werd in de pupillenklasse.

1976: Eerste individuele volleybaltoernooi
In het seizoen '75-'76 namen Frits van Kuppevelt, Ton Stiphout, Ellen van Bree en Theo Janssen de trainingen voor hun rekening. Er werd besloten om het eerste damesteam meer trainingsgelegenheid te geven in de vorm van een uur extra in de sporthal in Cuijk. Dit wierp meteen vruchten af in de vorm van promotie van de 2e naar de 1e klasse. In dit jaar werd voor de eerste keer een individueel volleybaltoernooi georganiseerd, waaraan de hele Hapse bevolking kon deelnemen. De opkomst was groot en winnaar van dit evenement werd, na een spannende strijd, Ton Stiphout. Hij mocht voor een jaar de wisseltrofee in bezit houden.

1976: Eerste jeugdkamp
In de zomer van 1976 organiseerden we voor het eerst een jeugdkamp. De eerste boerderij vonden we bij de familie Cruijssen in Overloon waar de 21 kinderen en de leiding zich uitstekend vermaakt hebben.

1977: Groeiend aantal leden
Het ledenaantal steeg ook in het seizoen '76-'77, wat met zich meebracht dat er steeds meer teams aan de competitie gingen deelnemen. Vooral de meisjesafdeling groeide ontzettend hard, wat vooral te danken is geweest aan het geweldige pionierswerk van Hermien van Bree (die na een jaar afwezigheid weer terugkeerde) en Frits van Kuppevelt. Zij staan nog altijd aan het hoofd van de kweekvijver van jeugdig talent. Ieder jaar voeren zij propaganda voor de vereniging in de vijfde klas van de basisschool. Direct na schooltijd brengt Hermien deze pupillen de eerste beginselen van het volleybalspel bij. Na een jaar begint zij dan weer met een nieuwe groep van vijfde klassers. De vereniging zorgt dan dat er een capabele leider of leidsters voor de andere groep gevonden wordt. Zo kan de vereniging ieder jaar weer groeien. Het grootste probleem is echter ieder jaar weer om geschikte trainingstijden te vinden. Hoewel geen enkel team kampioen werd, waren de prestaties toch bevredigend te noemen.
De jaarlijkse oliebollenaktie sloeg steeds beter aan bij de Hapse bevolking, waardoor het aantal verkochte oliebollen steeds verder steeg. Onze vereniging is de Hapse bevolking hiervoor zeer erkentelijk en ze hoopt hen hiermee ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.
In 1977 waren we iets verder met het huren van een boerderij, zodat we een ruimere keus hadden. Ons oog was ditmaal gevallen gevallen op de boerderij van familie de Weijst in de Rips waar de accommodatie veel beter was. We hadden er zelfs een aparte rekreatieruimte. Jammer was echter dat we geen medewerking kregen van de boswachter die ons niet in de bossen liet voor allerlei spelen. Het weer was bovendien niet zo best, zodat veel spelen binnen gehouden moesten worden. De sfeer was echter ontzettend goed. Een grote tegenslag kregen we te verwerken toen enkele maanden na het kamp Hans van Houtem uit Mill, die als leider zeer geliefd was bij de kinderen, dodelijk verongelukte toe hij op militaire oefening was in Duitsland.

1977: Herenteam neemt weer deel aan de competitie
In het verenigingsjaar '77-'78 nam sinds lange tijd een herenteam aan de competitie deel. Dit team, onder leiding van Theo Janssen, legde beslag op de 6e plaats van de ranglijst. Zowaar, geen slecht resultaat.
De gebruikelijke activiteiten (oliebollenactie, individueel volleybaltoernooi, Oranjetoernooi) verliepen ook dit jaar weer succesvol. Het individuele volleybaltoernooi kende voor het eerst een splitsing in de categorieën junioren en senioren. Er namen maar liefst 52 junioren deel, winnaar werd Marc Thijssen. Het aantal deelnemers in de seniorencategorie bedroeg 25. Winnaar werd hier voor de tweede achtereenvolgende keer Theo Janssen.