HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

1978

1978: Eerste Internationale toernooi
Een zeer belangrijke activiteit welke in dit jaar georganiseerd werd, was het eerste buitentoernooi met een internationaal karakter. Bijna 100 teams uit Nederland en Duitsland namen hieraan deel. De weergoden waren de organisatie redelijk goed gezind, zodat op een bijzonder geslaagd toernooi kan worden teruggezien. Ook in dit jaar werd er weer een jeugdkamp gehouden. We vertrokken met 38 kinderen in de vorm van een speurtocht naar ons kampverblijf in de blokhut te Ravenstein. Daar hebben we een week lang erg veel plezier gehad. Jammer was dat er 's nachts vaak kinderen ziek werken, maar al met al toch weer een ontzettend leuk kamp.

1978: 5-jarig bestaan
Op 28 oktober 1978 vierde onze vereniging na haar heroprichting in 1973 haar 5-jarig bestaan. In de herfstvakantie werd er aan filmmiddag voor de jeugdleden georganiseerd. Nadat er eerst 2 films over de techniek van het volleybal vertoond waren en na enkele ronden Bingo, was het de beurt aan Louis Funès. Dit om de lachspieren aan het werk te zetten in zijn film "Bertrand in on(t)roerend goed". Deze filmmiddag was zeer geslaagd en daarom is besloten dit evenement jaarlijks te herhalen en ook open te stellen voor niet-leden om deze kennis te laten maken met de volleybalvereniging.
Kampioene bij het individueel volleybaltoernooi bij de senioren werd dit jaar Christien Hofmans. Bij de junioren ging Peter Derks met deze eer strijken.
Naar aanleiding van de steeds groeiende ontevredenheid over de gymzaal onder onze leden, heeft het bestuur in november 1978 een brief gericht aan de leden van de Hapse gemeenteraad. Ook werd hieraan in diverse dag- en weekbladen aandacht besteed. Ook op de hoorzitting over het bestemmingsplan van de Hapse kern was onze vereniging vertegenwoordigd, en maakt hier haar wensen bekend.

Het bestuur zag er destijds als volgt uit:
Theo Janssen, voorzitter
Cas Arts, secretaris
Cor Thijssen, penningmeester
Jan Janssen, pers en propaganda
Michael van Benthum, wedstrijdzaken
Marien Klerkx, jeugdzaken
Gottfried Herzberg, technische zaken.