HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

1979-2009

1979: Oprichting HaVoC
In 1979 besloot Chicopee het sponsorcontract te beëindigen. Er brak nu een tijd aan van zeer grote financiële zorgen. Men probeerde door allerlei acties het hoofd boven water te houden. De achterban begon steeds meer bezwaren te uiten tegen het feit dat elke cent naar de hogere teams ging. Vandaar dat de sectie Haps besloot om onder de naam HaVoC zelfstandig door te gaan. 

1979-2009: HaVoC in de afgelopen jaren..
Op dit moment is HaVoC nog steeds die actieve vereniging waar volop sfeer is en nog steeds van alles gebeurt en georganiseerd wordt. Op dit moment heeft Havoc ongeveer 200 leden en staat in de regio bekend als een toonaangevende volleybalvereniging met ieder seizoen weer diverse kampioenschappen en met een zeer goede jeugdopleiding. Dit seizoen zijn er 8 seniorenteams, 4 juniorenteams, 8 mini teams, en 4 recreantenteams actief bij HaVoC. Tal van activiteiten bestaan nog steeds zoals de jaarlijkse oliebollenactie, het jeugdkamp en het buitentoernooi. De thuisweekenden zijn nog altijd erg druk en gezellig en hebben we nog steeds, ieder op zijn of haar niveau lol in het spelletje, en hopen nog lang te mogen genieten van deze prachtige sport.