HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

2015: interview met ere-lid Cor Thijssen

Interview met Cor Thijssen, Erelid van HaVoC

De redactie van de HaVoC nieuwsbrief APP Art vond het een leuk idee om één van de nestors van onze volleybalvereniging, Cor Thijssen, te vragen voor een interview. Cor wilde hier enthousiast aan meewerken. Mede aan de hand van de historie van de vereniging, zoals die ook op de HaVoc-website staat vermeld, worden oude belevenissen en herinneringen opgetekend.

Het volledige interview dat is afgenomen door Sil Robben is hieronder te vinden.