HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie

Aanmelding
Je kunt je aanmelden bij HaVoC door het inschrijfformulier (hieronder te vinden bij 'Bestanden en links') volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op De Schans 40 te Haps.

Afmelding
Als je volgend seizoen geen lid meer van HaVoC wil zijn, dan dien je je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit dient binnen 2 weken na bekendmaking van de teamsamenstelling voor het daaropvolgende seizoen te gebeuren. Vriendelijk verzoek je afmelding per mail te sturen naar de ledenadministratie van HaVoC: ledenadministratie@vc-havoc.com

In verband met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen is het van groot belang dat de ledenmutaties tijdig bekend zijn.

Voor afmeldingen die plaatsvinden na de bovengenoemde periode is HaVoC genoodzaakt de helft van de contributie te innen i.v.m. reeds gemaakte kosten. Bij afmelding na 1 september wordt het volledige contributiebedrag geïnd.

Restitutie van contributie
Restitutie van contributie is alleen mogelijk bij blessures langer dan 3 maanden of langdurige afwezigheid (minimaal 3 maanden en voor aanvang van het wedstrijdseizoen schriftelijk doorgeven aan ledenadministratie). 
De regeling is dan als volgt: vanaf het moment van dat er niet getraind kan worden komen de trainingskosten te vervallen (variabele kosten). De verenigingscontributie (vast bedrag) wordt in rekening gebracht, je bent lid van een vereniging en je kunt meedoen aan de activiteiten van HaVoC.

Een aanvraag voor restitutie van de contributie met duidelijke vermelding van begin en einde van de blessureperiode kun je per mail indienen via penningmeester@vc-havoc.com.

Verandering bankrekeningnummer
Wanneer je het bankrekeningnummer wilt veranderen, dien je het machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vc-havoc.com).