HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie

Aanmelding
Je kunt je aanmelden bij HaVoC door het inschrijfformulier (hieronder te vinden bij 'Bestanden en links') volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op De Schans 40 te Haps.

Wil uw kind graag bij ons volleyballen en mocht de contributie lastig zijn om te betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Land van Cuijk. Zij helpen je met het betalen van deze rekening. Klik op de volgende link en doe een aanvraag!   Doe een aanvraag | Stichting Leergeld Land van Cuijk

Afmelding
Als je volgend seizoen geen lid meer van HaVoC wil zijn, dan dien je je lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit dient binnen 2 weken na bekendmaking van de teamsamenstelling voor het daaropvolgende seizoen te gebeuren. Vriendelijk verzoek je afmelding per mail te sturen naar de ledenadministratie van HaVoC: ledenadministratie@vc-havoc.com

In verband met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen is het van groot belang dat de ledenmutaties tijdig bekend zijn.

Voor afmeldingen die plaatsvinden na de bovengenoemde periode is HaVoC genoodzaakt de helft van de contributie te innen i.v.m. reeds gemaakte kosten. Bij afmelding na 1 september wordt het volledige contributiebedrag geïnd.

Restitutie van contributie
Restitutie van contributie is alleen mogelijk bij blessures langer dan 3 maanden of langdurige afwezigheid (minimaal 3 maanden en voor aanvang van het wedstrijdseizoen schriftelijk doorgeven aan ledenadministratie). 
De regeling is dan als volgt: vanaf het moment van dat er niet getraind kan worden komen de trainingskosten te vervallen (variabele kosten). De verenigingscontributie (vast bedrag) wordt in rekening gebracht, je bent lid van een vereniging en je kunt meedoen aan de activiteiten van HaVoC.

Een aanvraag voor restitutie van de contributie met duidelijke vermelding van begin en einde van de blessureperiode kun je per mail indienen via penningmeester@vc-havoc.com.

Verandering bankrekeningnummer
Wanneer je het bankrekeningnummer wilt veranderen, dien je het machtigingsformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vc-havoc.com).

Voor op de website onder Verandering bankrekeningnummer en voor in het aanmeldingsformulier van lidmaatschap HaVoC.

Niet-actief lidmaatschap
Wil je wel lid zijn/blijven van onze verenging maar niet actief in een team zitten en aan wedstrijden deelnemen? Dan kun je niet-actief lid worden, zodat je toch betrokken blijft bij wat er gebeurt binnen de vereniging.

De kosten van een niet-actief lidmaatschap zijn €30,- per jaar voor junioren (CMV en Aspiranten) en €40,- per jaar voor senioren.
- Je blijft hierdoor aangemeld bij de NeVoBo, waardoor je dus speelgerechtigd blijft.
- Er mag 5 keer ingevallen worden bij een wedstrijd en de week voorafgaand aan die wedstrijd mag er meegetraind worden.
- Indien er vaker wordt meegespeeld, wordt in het bestuur overlegd welke extra kosten hieraan verbonden zijn.

Om je lidmaatschap te wijzigen naar niet-actief lid moet er contact op worden genomen met de ledenadministratie. De aanvraag voor niet-actief lid gaat dan in bij het volgende seizoen. Wanneer je weer actief wil gaan sporten, dient dit ook gemeld te worden bij de ledenadministratie.