HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

Vrijwilligers

Regels vrijwilligerssysteem

  • Elk lid betaalt €40,- extra contributie.
  • Dit bedrag kan terug verdiend worden door vrijwilligerstaken uit te voeren. Per vrijwilligerstaak kan (een deel van) het bedrag terugverdiend worden. Het bedrag dat in het vrijwilligerssysteem aangegeven staat, is het bedrag dat je met die taak terug verdiend.
  • Maximaal kan er €55,- terug verdiend worden, wat betekent dat je een korting van €15,- kunt verdienen.
  • De mini's betalen geen extra contributie, maar kunnen wel korting (€15,-) verdienen door vrijwilligerstaken uit te voeren.
  • Ook ouders kunnen een deel van het bedrag terug verdienen door vrijwilligerstaken uit te voeren. Per taak krijgen zij de helft van het bedrag dat het lid zelf had kunnen verdienen.