HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC
HAVOC

Haps: Een rijke volleybaltraditie

De Hapse volleybalsport kan terugzien op een glanzend verleden dat helemaal terug gaat tot in de vijftiger jaren. In dit overzicht zal worden beschreven hoe onze vereniging is ontstaan tot aan de vereniging die het tot aan vandaag de dag is. Dit historisch overzicht is mede samengesteld om te voorkomen dat die gloriejaren in de vergetelheid raken, getuigt dat ook die trots recht van spreken heeft. Achtereenvolgens heeft onze club de volgende clubnamen gekend: R.K. Volleybalclub Haps (1953), APPA (1960),  APPA'69 (1969), Energo-Haps (1973) en HaVoC (vanaf 1979).

1953: Oprichting Heren-volleybalclub
Op zondag 12 juli 1953 werd in Haps voor het eerst een herenvolleybalvereniging opgericht. En een maand later op 23 augustus 1953 speelde de club haar eerste officiële wedstrijden tegen Oeffelt op het oude gemeentelijke sportpark. Beide Hapse pastores, het gemeentebestuur en deputaties van bijna alle Hapse verenigingen waren met vele anderen aanwezig. De reclame-machinerie werd in die jaren welbewust en nadrukkelijk steeds in gang gehouden! Het werden toen twee wedstrijden: de eerste was met 2-3 voor Oeffelt, de tweede met 2-1 voor Haps. De bevolking was warm gedraaid voor deze vorm van sport dankzij de eerste volleybalacteurs in die eerste wedstrijd: Peter van Daal, Cor van de Lokkant, Hens en Ted Verschuren, Rudi Hurkens en Sjef Thijssen, met als reserves: Jan Zonnenberg, Gerrit van Raaij en Henk van Daal. Het werd op die middag de start van een geweldige reeks wedstrijden en toernooien,waarin met veel plaatsen uit Brabant, Limburg en Gelderland uiterst hartelijke relaties ontstonden. Bijzondere vriendschapsbanden bestonden in die eerste tijd met het Millse Smash, de Gennepese Flamingo's, Oeffelt, RBS en de politievolleybalclub uit Boxmeer en het Venlose TVS uit de tuinderswereld aldaar. Ook de Ambonnezenteams uit Gennep, Well, en Blerick kregen in Haps altijd een uiterst warm onthaal, met hun spelstijl stalen zij niet altijd de punten, maar wel steeds de show!

1954: Oprichting Dames-volleybalclub
Op 2 juni 1954 werd de zelfstandige damesvolleybalclub opgericht. Zij startte met 16 leden onder bestuur van voorzitster Joop Verhoeven, secretaresse Riet Hendriks en de bestuursleden Emmy Arts, Nellie Kroef, en Betty van Daal. Nadat op 14 september 1954 de damesgymnastiekvereniging was opgegaan in de volleybalvereniging, speelde de dames hun eerste officiële wedstrijden op 25 september 1954 in Uden tegen Smash-Mill, Oss en Uden. De eerste set werd een verdienstelijk gelijkspel (1-1), de twee andere gingen verloren.

1954: Eerste Hapse Heren-volleybaltoernooi
Op 13 juni 1954 vond in Haps het eerste volleybaltoernooi in deze streken plaats. Met 12 teams uit de regio, in die opkomstperiode een groot toernooi, overigens uitsluitend herenteams. Er werd nog nauwelijks door dames gevolleyd. Om dat te stimuleren werd in de pauze van het eerste Hapse toernooi een opluisteringswedstrijd gespeeld door 2 damesteams van Smash uit Mill. Het doel werd bereikt: de dames gingen zich in de streek op dit gebied roeren. Ook in Haps gaf dat de 10 dagen eerder opgerichte zelfstandige damesvolleybalclub een flinke duw. 

1955: Oprichting R.K. Volleyclub Haps
Op 28 maart 1955 ging de dames volleybalclub al een fusie aan met de in 1953 opgerichte herenclub. Eén verenging dus, zo hoort dat. In Haps deed men daar niet moeilijk over. In dat fusiejaar telde de R.K. Volleyclub Haps 49 seniorenleden, waarvan er toen ruim 20% in het bestuur zaten: 5 dames en 5 heren. Dat compromis van de fusie werd tijdens de jaarvergadering van 15 februari 1957 gladgestreken. Vanaf dat moment 5 bestuursleden: voorzitter Ted Verschuren, vice-voorzitster Joop Verhoeven, secretaris Sjef Thijssen en de bestuursleden Emmy Arts en Jan Verhoeven. Zij bestuurden 28 heren en 27 dames. 

1954: Veldverlichting in de winter
In diezelfde periode stelde het gemeentebestuur ten behoeve van de volleybalsport drie vaste velden in het sportpark beschikbaar. Haps beschikte niet over een sportzaal, zo min overigens als vele andere zusterverenigingen elders. Dat voelde men ook niet als een probleem, integendeel: in 1955 organiseerde de vereniging een heuse veldverlichting, over de kwaliteit waarvan de sporter van nu wellicht het zijne denkt. Maar Haps kon als enige in de streek ook 's winters sporten buiten doorspelen en dat gebeurde ook! Kom daar nu maar eens op! Wel leidde de verlichting tot het einde van de winterontspanningsvereniging, die in het najaar 1953 was opgezet om de club ook 's winters bij elkaar te houden. Die ontspanningsvereniging, waarbij ook niet-volleyballers werden toegelaten, telde 32 senioren- en 17 juniorenleden en hield zich wekelijks in de zaal van Mies Hermans (nu Gerrit Hendriks) bezig met tafeltennis, sjoelbak, dammen, ringspelen, kaarten e.d. 
Op 2 januari 1954 speelde Haps zijn eerste indoor-wedstrijd in de HBS te Boxmeer tegen een schoolteam van de toenmalige HBS (nu VWO)  : het viel niet mee, verlies 3-0. De algemene klacht: de zaal was niet hoog en breed genoeg en het geluid kaatste teveel terug, typische reacties van buitensporters! Overigens, en dat was in het spel en de uitslag te merken, had dat team permanent een vaste coach in de sportleraar van die school, een luxe, waarvan men in Haps in die tijd alleen maar kon dromen!  

1954-1964: Drie Provinciëntoernooi
En dan die beroemde Hapse toernooien, al gauw "Drie Provinciëntoernooi" geheten. Het eerste zoals vermeld in 1954, gewonnen door het HBS-team uit Boxmeer met Oeffelt en Mill als tweede en derde. Het toernooi van 1954 was nog uitsluitend een mannen-aangelegenheid, al in 1955 gaven ook de dames acte de présence. Het aantal deelnemende teams steeg van 12 naar tussen 40 en 50. Al bij het derde toernooi in 1957 werden de herenteams vanwege verschillen in kwaliteit in twee afzonderlijke klassen ingedeeld, bij de dames gebeurde dat in 1960. Vooral pas opgerichte volleybalteams en reserveteams van al langer bestaande verenigingen konden op deze manier aan het op een grote populariteit bogende Hapse toernooi deelnemen.  Met een onderbreking in 1963 werden van 1954 t/m 1964 tien volwassen toernooien gehouden, alle in de openlucht. Stuk voor stuk sportieve evenementen met  - ook dat droeg bij aan de populariteit van dit toernooi - steevast geweldige feestavonden na afloop voor alle deelnemers in zaal van Hooij. De  Hapse toernooien hebben in de verre regio onmiskenbaar bijgedragen aan een promotie van de toen opkomende volleybalsport; later in de zestiger jaren is de traditie van grote openlucht-toernooien overgenomen door Activia in St. Anthonis. 

Foto: Damesteam 1957, v.l.n.r. 1e rij: Riet Verbeeten, Albertine Thijssen, Narda van den Besselaar en Riet Hendriks; 2e rij:Nellie Kroef, Betty van Daal en Nelly Claassen.

1958: Toetreding tot de NeVoBo
De eerste jaren was Haps geen lid van deze bond: men wilde eerst de zaak wat stabiliseren, de meeste clubs uit de regio waren geen lid en men wilde die contacten niet verliezen, voor competities met de wel aangesloten verenigingen moesten verre reizen worden gemaakt. In die tijd hadden de jongeren geen auto's, de kosten zouden ook daarom teveel oplopen, en Haps had geen voor sportdoeleinden geschikte  zaal, zou dus buiten de gemeente moeten gaan spelen. In samenhang met de ontwikkelingen in andere plaatsen was het niettemin na 5 jaar toch zover: in oktober 1958 besloot de vereniging toe te treden tot de NeVoBo. Dit voorstel werd gedaan door het bestuur van het eerste uur. De naam werd kort daarop gewijzigd in VCH (Volleybalclub Haps) en in 1960 in APPA (Keltische naam, waarvan Haps zou zijn afgeleid). Dat betekende deelname aan de officiële landelijke competities. In maart 1960 leverde dat in de dames AA-klasse al meteen een eerste plaats op en vervolgens het kampioenschap van Oost-Brabant. Het damesteam (Diny Weemen, Riky Nabuurs, Maria Hurkens, Bep Verhoeven, Tonny van Dommelen en Riet en Miny van Dijk) werd op 20 maart 1960 door de fanfare en de burgemeester daverend ingehaald. Nadat op 14 oktober 1961 APPA als eerste de nieuwe sportzaal in het Gemeenschapshuis in gebruik had mogen nemen, werden in 1962 de dames opnieuw kampioen in de eerste klasse. De heren presteerden hetzelfde in de tweede klasse.


Foto: Herenteam 1957, v.l.n.r. 1e rij: Hens Verschuren, Ted Verschuren, Sjef Thijssen en Harrie Hendriks; 2e rij: Tjn Verbeeten, Joost Custers en Willy Hurkens.

1958-1964: Verjonging en bestuurswisselingen
Door vertrek, studie en gewenste verjonging kwamen in 1958, vijf jaar na de oprichting dus, de eerste bestuurswisselingen. In korte tijd volgden vier voorzitters elkaar op: in 1958 Harrie van Dommelen, in 1960 Ton Verschuren, in 1961 Pieter Nabuurs en in 1962 Herman Verhoeven. 

1965-1968: Donkere wolken
Daarna pakten wat donkere wolken zich samen boven de Hapse volleybalsport: generatiewisseling, financiële problemen  (zaalhuur, kosten van competitiewedstrijden), concurrentie van de zaalhandbalsport waren zo wat hoofdoorzaken. Na het tiende grote Hapse toernooi werd het erg stil aan het volleybalfront, dat was in 1964/1965.

1969: Oprichting APPA'69
Een stilte, die eerst in april 1969 werd doorbroken toen de zaak nieuw leven werd ingeblazen onder de naam APPA'69, eerst onder voorzitterschap van mej. R. Reijs, enkele maanden later opgevolgd door mej. J. Nabuurs. Het eerste jaar daarop legden de dames in de 3e klasse B Oost-Brabant meteen beslag op de kampioenstitel. De basiskwaliteit van 15 jaar volleybal was er kennelijk nog! 

1973: Oprichting Energo-Haps
Dat leek voor betreft de stabiliteit ondanks 58 leden in 1970 echter nog niet het geval, die kwam er weer toen sterkere schouders werden geplaatst onder het initiatief, dat in 1973 onder de naam Energo-Haps de bestaande Hapse volleybalvereniging opleverde! Op 28 mei 1973 werd er door de voorzitter van Energo-Beers, de heer J. Gerrits, contact opgenomen met de Jeugd- en Jongeren raad van Haps om te komen tot een heroprichting van een volleybalvereniging. Toen bleek dat er genoeg belangstelling was, werd er door de heer Gerrits en de inititiatiefnemers (Jan van Gulick, Jan Roelofsen, Frans Koreman, Ton van Raaij en Theo Janssen) een oprichtingsvergadering gehouden op zondag 28 oktober 1973. Er werd gestart met 35 leden, welke verdeeld waren over 2 meisjesgroepen, 1 jongensgroep en 1 recreantengroep. Deze recreanten spelen nog steeds met grote vreugde op de woensdagavond. In het eerste verenigingsjaar werd er niet aan de competitie deelgenomen. Wel trainde men intensief en speelde men regelmatig oefenwedstrijden. De technische leiding was in handen van Hermien van Bree en Theo Janssen. In dit eerste jaar nam onze vereniging de oliebollenaktie over, waarmee APPA'69 succesvol gestart was. Van de zijde van het Oranjecomité werd onze vereniging benaderd om in het kader van de Oranjefeesten een volleybaltoernooi te organiseren. Dit bleek een zeer groot succes te zijn, wat blijkt uit het feit dat dit Oranjetoernooi uitgegroeid is tot een plaatselijke traditie. Elk jaar nemen steeds families, buurtverenigingen, en gelegenheidsteams hieraan deel.
On 1973 fuseerde Haps met Energo-Beers, met Activia uit St. Anthonis en Chicopee te Cuijk werd de sponsor van deze grote club. Men ging spelen onder de naam Chicopee AEC. Er werd een sectie hoofdteams gevormd met een hoofdbestuur. Daaronder ressorteerden de secties AEC Beers, St. Anthonis en ook Haps. Haps ging in deze periode door het leven als Energo-Haps. Drie jaar lang draaide de vereniging onder de naam Chicopee AEC. Er werden grote successen geboekt.
Na een jaar hard trainen kon er in het seizoen '74-'75 met 3 teams aan de competitie deelgenomen worden. Aan het einde van dit seizoen moest de vereniging helaas afscheid nemen van Hermien van Bree, die haar trainingen voor club- en nationale team niet meer kon combineren met het geven van trainingen in Haps. Mede dankzij haar inspanningen werden de volgende resultaten geboekt in de competitie: het eerste damesteam behaalde een tweede plaats in de 3e klasse en promoveerde naar de 2e klasse, terwijl het jongensteam ongeslagen kampioen werd in de pupillenklasse.

1976: Eerste individuele volleybaltoernooi
In het seizoen '75-'76 namen Frits van Kuppevelt, Ton Stiphout, Ellen van Bree en Theo Janssen de trainingen voor hun rekening. Er werd besloten om het eerste damesteam meer trainingsgelegenheid te geven in de vorm van een uur extra in de sporthal in Cuijk. Dit wierp meteen vruchten af in de vorm van promotie van de 2e naar de 1e klasse. In dit jaar werd voor de eerste keer een individueel volleybaltoernooi georganiseerd, waaraan de hele Hapse bevolking kon deelnemen. De opkomst was groot en winnaar van dit evenement werd, na een spannende strijd, Ton Stiphout. Hij mocht voor een jaar de wisseltrofee in bezit houden.

1976: Eerste jeugdkamp
In de zomer van 1976 organiseerden we voor het eerst een jeugdkamp. De eerste boerderij vonden we bij de familie Cruijssen in Overloon waar de 21 kinderen en de leiding zich uitstekend vermaakt hebben.

1977: Groeiend aantal leden
Het ledenaantal steeg ook in het seizoen '76-'77, wat met zich meebracht dat er steeds meer teams aan de competitie gingen deelnemen. Vooral de meisjesafdeling groeide ontzettend hard, wat vooral te danken is geweest aan het geweldige pionierswerk van Hermien van Bree (die na een jaar afwezigheid weer terugkeerde) en Frits van Kuppevelt. Zij staan nog altijd aan het hoofd van de kweekvijver van jeugdig talent. Ieder jaar voeren zij propaganda voor de vereniging in de vijfde klas van de basisschool. Direct na schooltijd brengt Hermien deze pupillen de eerste beginselen van het volleybalspel bij. Na een jaar begint zij dan weer met een nieuwe groep van vijfde klassers. De vereniging zorgt dan dat er een capabele leider of leidsters voor de andere groep gevonden wordt. Zo kan de vereniging ieder jaar weer groeien. Het grootste probleem is echter ieder jaar weer om geschikte trainingstijden te vinden. Hoewel geen enkel team kampioen werd, waren de prestaties toch bevredigend te noemen.
De jaarlijkse oliebollenaktie sloeg steeds beter aan bij de Hapse bevolking, waardoor het aantal verkochte oliebollen steeds verder steeg. Onze vereniging is de Hapse bevolking hiervoor zeer erkentelijk en ze hoopt hen hiermee ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.
In 1977 waren we iets verder met het huren van een boerderij, zodat we een ruimere keus hadden. Ons oog was ditmaal gevallen gevallen op de boerderij van familie de Weijst in de Rips waar de accommodatie veel beter was. We hadden er zelfs een aparte rekreatieruimte. Jammer was echter dat we geen medewerking kregen van de boswachter die ons niet in de bossen liet voor allerlei spelen. Het weer was bovendien niet zo best, zodat veel spelen binnen gehouden moesten worden. De sfeer was echter ontzettend goed. Een grote tegenslag kregen we te verwerken toen enkele maanden na het kamp Hans van Houtem uit Mill, die als leider zeer geliefd was bij de kinderen, dodelijk verongelukte toe hij op militaire oefening was in Duitsland.

1977: Herenteam neemt weer deel aan de competitie
In het verenigingsjaar '77-'78 nam sinds lange tijd een herenteam aan de competitie deel. Dit team, onder leiding van Theo Janssen, legde beslag op de 6e plaats van de ranglijst. Zowaar, geen slecht resultaat.
De gebruikelijke activiteiten (oliebollenactie, individueel volleybaltoernooi, Oranjetoernooi) verliepen ook dit jaar weer succesvol. Het individuele volleybaltoernooi kende voor het eerst een splitsing in de categorieën junioren en senioren. Er namen maar liefst 52 junioren deel, winnaar werd Marc Thijssen. Het aantal deelnemers in de seniorencategorie bedroeg 25. Winnaar werd hier voor de tweede achtereenvolgende keer Theo Janssen.

1978: Eerste Internationale toernooi
Een zeer belangrijke activiteit welke in dit jaar georganiseerd werd, was het eerste buitentoernooi met een internationaal karakter. Bijna 100 teams uit Nederland en Duitsland namen hieraan deel. De weergoden waren de organisatie redelijk goed gezind, zodat op een bijzonder geslaagd toernooi kan worden teruggezien. Ook in dit jaar werd er weer een jeugdkamp gehouden. We vertrokken met 38 kinderen in de vorm van een speurtocht naar ons kampverblijf in de blokhut te Ravenstein. Daar hebben we een week lang erg veel plezier gehad. Jammer was dat er 's nachts vaak kinderen ziek werken, maar al met al toch weer een ontzettend leuk kamp.

1978: 5-jarig bestaan
Op 28 oktober 1978 vierde onze vereniging na haar heroprichting in 1973 haar 5-jarig bestaan. In de herfstvakantie werd er aan filmmiddag voor de jeugdleden georganiseerd. Nadat er eerst 2 films over de techniek van het volleybal vertoond waren en na enkele ronden Bingo, was het de beurt aan Louis Funès. Dit om de lachspieren aan het werk te zetten in zijn film "Bertrand in on(t)roerend goed". Deze filmmiddag was zeer geslaagd en daarom is besloten dit evenement jaarlijks te herhalen en ook open te stellen voor niet-leden om deze kennis te laten maken met de volleybalvereniging.
Kampioene bij het individueel volleybaltoernooi bij de senioren werd dit jaar Christien Hofmans. Bij de junioren ging Peter Derks met deze eer strijken.
Naar aanleiding van de steeds groeiende ontevredenheid over de gymzaal onder onze leden, heeft het bestuur in november 1978 een brief gericht aan de leden van de Hapse gemeenteraad. Ook werd hieraan in diverse dag- en weekbladen aandacht besteed. Ook op de hoorzitting over het bestemmingsplan van de Hapse kern was onze vereniging vertegenwoordigd, en maakt hier haar wensen bekend.

Het bestuur zag er destijds als volgt uit:
Theo Janssen, voorzitter
Cas Arts, secretaris
Cor Thijssen, penningmeester
Jan Janssen, pers en propaganda
Michael van Benthum, wedstrijdzaken
Marien Klerkx, jeugdzaken
Gottfried Herzberg, technische zaken.

1979: Oprichting HaVoC
In 1979 besloot Chicopee het sponsorcontract te beëindigen. Er brak nu een tijd aan van zeer grote financiële zorgen. Men probeerde door allerlei acties het hoofd boven water te houden. De achterban begon steeds meer bezwaren te uiten tegen het feit dat elke cent naar de hogere teams ging. Vandaar dat de sectie Haps besloot om onder de naam HaVoC zelfstandig door te gaan. 

1979-2009: HaVoC in de afgelopen jaren..
Op dit moment is HaVoC nog steeds die actieve vereniging waar volop sfeer is en nog steeds van alles gebeurt en georganiseerd wordt. Op dit moment heeft Havoc ongeveer 200 leden en staat in de regio bekend als een toonaangevende volleybalvereniging met ieder seizoen weer diverse kampioenschappen en met een zeer goede jeugdopleiding. Dit seizoen zijn er 8 seniorenteams, 4 juniorenteams, 8 mini teams, en 4 recreantenteams actief bij HaVoC. Tal van activiteiten bestaan nog steeds zoals de jaarlijkse oliebollenactie, het jeugdkamp en het buitentoernooi. De thuisweekenden zijn nog altijd erg druk en gezellig en hebben we nog steeds, ieder op zijn of haar niveau lol in het spelletje, en hopen nog lang te mogen genieten van deze prachtige sport. 

Bron: Programmaboekje Internationaal Volleybaltoernooi Haps 1979